RSS

About

Trần Lộc Hùng  
Ngày sinh: 01/7/1954
Chức danh: PGS ; Trình độ: Tiến sĩ Toán
Thâm niên giảng dạy: 34 năm ; từ năm 1977 đến năm 2011
Đơn vị công tác: Khoa Các môn khoa học cơ bản,
         Trường Đại học Tài chính Marketing tp. Hồ Chí Minh

                 ***

TRAN LOC HUNG
Date of birth: July 1st, 1954.
Nationality: Vietnamese.
Profession: Associate Professor, Ph.D. in Mathematics.
Academic Degree: Ph. D. in Maths, 1992, Belaruss State University,
                          Minsk, Belarus.
Current position: Dean of Faculty of Basic Sciences
         University Of Finance - Marketing.
                 ***
Contact: tlhungvn@gmail.com
Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: