RSS

Kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học

05 May

Also be found in personal page

1. Giải tích
2. Đại số tuyến tính
3. Lý thuyết xác suất
4. Thống kê ứng dụng
5. Lý thuyết các định lý giới hạn của Lý thuyết xác suất
6. Mô phỏng ngẫu nhiên và mô hình hóa
7. Giải tích hàm
8. Đã tham gia giảng dạy các cấp đại học, Cao học, Tiến sỹ, Hệ cử nhân chất lượng cao bằng tiếng Nga và các chương trình liên kết với nước ngoài bằng tiếng Anh.
9. Đã tham gia giảng dạy tại các các Trường Đại học ở Canada (Đại học Moncton, Canada) và Thái Lan (Đại học Khon Kaen, Viện Công nghệ Châu Á AIT)

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 5, 2011 in Career Education

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: