RSS

Hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học

05 May

Also be found in personal page

Nghiên cứu sinh (Tên NCS, tên đề tài hướng dẫn):

1. Đồng hướng dẫn luận án Tiến sỹ toán học chuyên ngành xác suất thống kê của NCS Lê Hồng Sơn tại Trường Đại học Quốc gia Belarus (Minsk), đã bảo vệ năm 2009 (Quyết định số 320/QD-DHH-DTTS ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Giám đốc Đại học Huế). Tôi đã dạy 02 chuyên đề tiến sỹ (Lý thuyết các định lý giới hạn và Quá trình ngẫu nhiên), hướng dẫn viết đề cương luận án Tiến sỹ cho NCS Lê HồngSơn “Một số vấn đề về luật số lớn trong lý thuyết xác suất thống kê”(Lê Hồng Sơn là NCS của Đại học Huế tham gia dự án 322, làm tiến sỹ tại Trường Đại học Tổng hợp Belarus, bảo vệ năm 2009). (2005-2009)*

2. Đồng hướng dẫn luận án Tiến sỹ toán học của NCS Lâm Hoàng Chương tại Trường Đại học Orleans (Pháp) theo chương trình PUF từ 2009 (Các trường đại học nói tiếng Pháp).

3. Đồng hướng dẫn luận án Tiến sỹ toán học cho NCS người Thái lan tại Khoa Toán trường Đại học KhonKaen, Thái lan (trong dự án với trường Đại hoc Khon Kaen), từ 2009.

4. Tham gia (ủy viên) Hội đồng chấm luận án Tiến sỹ cấp Quốc gia cho NCS Lê Văn Thành, Đại học Vinh, tháng 11 năm 2009.

5. Tham gia (ủy viên) Hội đồng chấm luận án Tiến sỹ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Văn Toản, Viện Toán học, tháng 11 năm 2001.

6. Tham gia (ủy viên) Hội đồng chấm luận án Tiến sỹ cấp cơ sở cho NCS Trần Kim Thanh, Trường Đại học KHTN-ĐH QG Hà Nội, tháng 12 năm 2003.

Học viên cao học (tên học viên, đề tài hướng dẫn):

1. Nguyễn Thế Dũng, Khoa Toán trường Đại học Sư phạm Huế, Luận văn Thạc sỹ, bảo vệ năm 1995.

2. Hoàng Thị Kim Quyên, Khoa Toán trường Đại học Sư phạm Huế,Luận văn Thạc sỹ, bảo vệ năm 1995.

3. Bùi Quang Vũ, Khoa Toán trường Đại học Khoa học Huế, Luận văn Thạc sỹ, bảo vệ năm 2007.

4. Nguyễn Văn Cường, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ, bảo vệ năm 2008.

5. Trần Thiện Thành, Khoa Toán trường Đại học Khoa học Huế, Luận văn Thạc sỹ, bảo vệ năm 2008.

6. Nguyễn Thị Tố Như, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ, bảo vệ năm 2008.

* Khoảng thời gian hoàn thành

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 5, 2011 in Career Education

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: