RSS

Các công trình nghiên cứu khoa học

05 May

Also be found in personal page

1 – (Chủ trì) Đề tài nghiên cứu cơ bản trong KHTN ”Tổng ngẫu nhiên: dáng điệu tiệm cận, các phép tiếp cận hiện đại và các ứng dụng”do Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ quốc gia NAFOSTED tài trợ.

2 – (Tham gia) Dự án Nghiên cứu Project on Applied Mathematics với tư cách là giáo sư quốc tế mời, kéo dài 3 năm 2008-2010 với Khoa Toán Trường Đại học Khom Kaen, Thái lan (đang thực hiện). Mỗi năm tôi được dự án mời sang 2 lần với tư cách giáo sư mời để giảng dạy các chuyên đề Tiến sỹ và Thạc sỹ chuyên ngành Toán ứng dụng, đồng thời trình bày các kết quả nghiên cứu qua các seminar khoa học. Hiện nay tôi đang là đồng hướng dẫn luận án Tiến sỹ chuyên ngành XSTK cho 01 NCS người Thái lan, giảng viên khoa Toán, Trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan. (Đã kết thúc)

3 – (Chủ trì) Đề tài Các định lý giới hạn của tổng ngẫu nhiên các biến ngẫu nhiên độc lập và ứng dụng, do Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu Châu á, Đại học Quốc gia Hà Nội tài trợ, 2007-2009, (đã nghiệm thu, đánh giá loại tốt).

4 – (Chủ trì) Đề tài KHCN cấp Bộ Đánh giá tốc độ hội tụ trong các định lý giới hạn của lý thuyết xác suất bằng phương pháp khoảng cách xác suất, 2007-2008, (đã nghiệm thu, đánh giá loại tốt).

5 – (Chủ trì) Đề tài Một số phép tiếp cận tới Lý thuyết các Định lý Giới hạn và ứng dụng trong Tin học và Thống kê, thuộc Chương trình NCCB trong KHTN, Mã số 101806, 2006-2008, (đã nghiệm thu)

6 – (Chủ trì) Đề tài KHCN cấp Bộ Về phép tiếp cận L1-chuẩn và ứng dụng trong Thống kê , 2002-2003, (đã nghiệm thu loại Khá).

7 – (Tham gia) Dự án Áp dụng những phương pháp thống kê mạnh trong một số vấn đề kinh tế và công nghiệp ở Việt Nam, thuộc Chương trình Hợp tác Nghiên cứu của các Trường Đại học Moncton (Canada),Đại học Toulouse (Cộng hòa Pháp) và Đại học Huế (Việt Nam), 1999-2001, do Tổ chức các trường Đại học của Hiêp hội cộng đồng Pháp ngữ (FICU) tài trợ, (đã nghiệm thu). Năm 2001 tôi được Trường Đại học Moncton (Canada) mời sang làm việc với tư cách giáo sư mời trong thời gian 1 tháng. Tham gia dự án tôi đã có 01 kết quả công bố cùng giáo sư Phạm Gia Thụ (Đại học Moncton, Canada) trên 1 tạp chí cả Mỹ và 01 kết quả trên tạp chí Acta Mathematica Vietnamica (2003), 01 kết quả trên Proceedings of the 4th Vietnamese Mathematical Congress năm 2002.

8 – (Chủ trì) Đề tài Tính tóan ngẫu nhiên, thuộc Chương trình NCCB trong KHTN do Bộ KH & CN tài trợ trong các năm 1996-1998 (giai đoạn 1), 1998-2000 (giai đoạn 2), (đã nghiệm thu).

9 – (Chủ trì) Đề tài Khoảng cách xác suất và các ứng dụng, thuộc Chương trình NCCB trong KHTN, do Bộ KH & CN tài trợ trong các năm 1994-1996, (đã nghiệm thu).

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 5, 2011 in Career Education, Projects

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: